09-05-2013 Gemeentebelang Nunspeet: Zorg om giftreinen langs Nunspeet

Kan een ongeval met een trein als recent in het Belgische Wetteren zich ook in Nunspeet voordoen? Dat is de kern van vragen die de fractie van Gemeentebelang stelt aan het college van burgemeester en wethouders.

Bij het ongeval in Wetteren ontspoorde een trein met onder meer de giftige stof acrylonitril. Door de ontstane brand en het blussen daarvan kwamen giftige stoffen in de woningen van omwonenden terecht met als gevolg één dode en meerdere gewonden. Dit ongeval toont, zo geeft Gemeentebelang aan, dat het vervoer van chemische stoffen over het spoor niet zonder risico is.

Ook in Nunspeet kan deze verschrikkelijke situatie ontstaan. Via de spoorlijn Amersfoort – Zwolle rijden goederentreinen waarbij er toxische en brandbare brandstoffen worden vervoerd. In een artikel van het Algemeen Dagblad van 7 mei wordt ingegaan op zowel de situatie die in België is ontstaan alsmede de situatie in Nederland.

Dit artikel wekt de suggestie dat er op sommige trajecten op het spoor meer treinen rijden met gevaarlijke stoffen dan toegestaan is op basis van het veiligheidsplan welke in de Tweede Kamer is aangenomen. Namens Gemeentebelang wil raadslid John van Slooten van het college van B&W weten hoe vaak per jaar er treinen met gevaarlijke, brandgevaarlijke en / of toxische stoffen over het spoor langs Nunspeet rijden. En om hoeveel (tank)wagons het dan gaat in deze situaties. Ook vraagt hij zich af of het college vooraf wordt geïnformeerd over het feit dat er goederentreinen met wagons toxische en/of brandgevaarlijke stoffen over het spoor langs Nunspeet rijden. En of vooraf informatie wordt gegeven over het aantal wagons en lading.

Namens Gemeentebelang vraagt Van Slooten hoeveel (tank)wagons volgens de risicoberekeningen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over het spoor langs Nunspeet mogen rijden en of hieraan de hand wordt gehouden. Ook wil hij weten of er adequaat wordt toegezien op het verbod om wagons met een brandbare lading te dicht op een wagon met explosieve inhoud te laten rijden?

Gemeentebelang wil weten of het college een goed draaiboek in huis heeft wanneer een dergelijke situatie als in Wetteren zich in Nunspeet voordoet. Al wordt het risico op zo’n ongeval dan misschien klein geacht.

img_4939
Foto: Archief MelvinBakker.nl
-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-