Advies Stationsomgeving Nunspeet klaar

Het advies voor een veilige, bereikbare en aantrekkelijke Nunspeetse Stationsomgeving is klaar. Er is geen breed gedragen voorkeursvariant, maar wel drie varianten die allen voldoen aan de uitgangspunten. Dat is de conclusie van een groep betrokkenen bij het Stationsgebied (o.a. de bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, Nunspeet uit de Kunst en de Bedrijvenkring).

In diverse werkateliers heeft de groep onder begeleiding van een landschapsarchitect zich gebogen over de (on)mogelijkheden in het Stationsgebied. Van diverse varianten zijn de voor- en nadelen in kaart gebracht. Bij het nadenken over mogelijke varianten was steeds het uitgangspunt:

*Goede doorstroming van het verkeer
* Veiligheid voor álle verkeersdeelnemers
* Een goed verblijfsklimaat in de Stationsomgeving
* Een gevoel van ‘Welkom in Nunspeet en op de Veluwe’.

Drie varianten
Het eindadvies beschrijft drie mogelijke varianten.

De eerste is een gelijkvloerse overweg met verplaatsing van de rotonde en in het verlengde van het Vennenpad een tunneltje voor het langzaam verkeer

De tweede variant beschrijft een gecombineerde onderdoorgang ten westen van de huidige overweg, waarbij de Molijnlaan over het stationsplein is getekend.

In de derde variant buigt de Elspeterweg na de onderdoorgang naar links, en komt uit op de Industrieweg, tussen de twee supermarkten. Het langzaam verkeer krijgt een aparte tunnel, die ook toegang biedt tot het perron

Besluit gemeenteraad
Op 27 september a.s. zal de gemeenteraad zich buigen over het advies en besluiten welke variant verder zal worden uitgewerkt.

Inloopbijeenkomst
Het advies ligt voor belangstellenden tot en met 14 juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis. Ook is het advies in te zien via www.nunspeet.nl/stationsomgeving Op donderdag 31 mei is er over dit onderwerp een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis. Van 16.00 tot 20.00 uur kunnen belangstellenden een nadere toelichting krijgen of vragen stellen. Tot en met 14 juni a.s. is het mogelijk op het advies te reageren via het e-mailadres onderzoekstationsomgeving@nunspeet.nl. Het gemeentebestuur zal de reacties betrekken bij de verdere besluitvorming.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-