AED bij gemeentewerf Nunspeet in gebruik

Bij de gemeentewerf in Nunspeet is een AED (Automatisch Externe Defibrillator) geplaatst. Op woens-dag 11 januari 2017 om 10.30 uur wordt door wethouder Gert van den Berg de AED (Automatisch Exter-ne Defibrillator) bij de gemeentewerf in Nunspeet officieel in gebruik genomen.

Margreet van de Brake van BB Grondwerken heeft het initiatief voor de AED genomen. Zij heeft diverse andere bedrij-ven op bedrijventerrein Lepelingen benaderd om een financiële bijdrage te leveren, waar ruim gehoor aan is gegeven. Hierdoor was het mogelijk om aan de buitenzijde van de gemeentewerf aan de Hullerweg 121 een AED te laten plaat-sen door HartveiligWonen. Als iemand een hartstilstand krijgt, is het van levensbelang dat er een AED binnen handbe-reik is, en daar is nu in voorzien voor de bedrijven in de nabijheid van de gemeentewerf.

Hartveilig wonen

Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een acute circulatiestilstand kan verminderen. Het is vrijwillige hulp aanvullend op ambulancezorg. Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. Hartveilig wonen is een hulpsysteem waarbij vrijwil-ligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren, in afwachting van de ambulance. Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is de overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft het slachtoffer indien nodig een stroomstoot waardoor de circulatie weer hersteld kan worden.

De AED aan de Hullerweg is financieel mogelijk gemaakt door: Arma Keukens en Sanitair, Autobedrijf Wim Prins, Auto-demontage Henk van Olst, Auto Garant, BB Grondwerken B.V., Boeve Accountants, Deurplus, Dries Bandenservice V.O.F., Hamu, Henk Westhuis, Heuff Fruitbroker, J.W. Petersen B.V., Kwekerij de Bloemenkampen, Van Essen Auto’s, Van Veldhuizen Installatietechniek en de gemeente Nunspeet.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-