Dick van Hemmen benoemd tot Erelid Harmonie Nunspeet‏

Burgemeester Dick van Hemmen, van de gemeente Nunspeet, is tijdens de algemene ledenvergadering van muziekvereniging Harmonie Nunspeet, op 25 februari 2016, benoemd tot erelid van de vereniging.

Gedurende de 14 jaren van zijn ambt als burgemeester heeft de heer van Hemmen ook het beschermheerschap op zich genomen van de muziekvereniging. Een traditie onder Nunspeetse burgemeesters in de afgelopen decennia.

Vice-voorzitter Harry Westerink bedankte de beschermheer voor zijn jaren van toewijding en interesse in onze vereniging en sprak verder de hoop uit dat we hem nog regelmatig bij de vereniging mogen begroeten.

De muziekvereniging Harmonie heeft momenteel maar liefst 8 ereleden te weten Piet Kok, Adri van der Weide, Kor Plakke, Paul Schipper, Jan Mekenkamp, Ada Kluinhaar, Cees de Kovel en nu dus Dick van Hemmen. Daarnaast zijn voor hun langdurige dienstverbanden Peter Poel en Peter Does benoemd tot respectievelijk Ere-dirigent en Ere-instructeur.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-