Einde aan overlast vrachtwagens in wijk Oenenburg Nunspeet

Naar verwachting is in november 2017 de gehele oostelijke rondweg om Nunspeet aangelegd. Maar vanaf donderdag 16 maart a.s. kunnen de vrachtwagens van de Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (GPS) gebruik maken van het eerste deel van de oostelijke rondweg. Hiermee komt een einde aan het vele vrachtverkeer door de wijk Oenenburg.

Vooralsnog alleen bestemmingsverkeer

De aanleg van de oostelijke rondweg is in volle gang. Het zuidelijk tracé is nu gereed. Dit tracé loopt vanaf de Eperweg tot aan de GPS. Vooralsnog is dit deel van de rondweg alleen toegankelijk voor het bestem-mingsverkeer naar de GPS, recreatiepark ‘de Witte Wieven’ en de bewoners aan de Wiltsangh. Het is op dit moment dus nog geen doorgaande weg. Er vinden nog afrondende werkzaamheden plaats waardoor er een snelheidsbeperking geldt van max. 30 km/uur.

Start aanleg noordelijk deel rondweg

Na het zuidelijke deel is nu het noordelijke deel aan de beurt. In verband met de aanleg van een rotonde hiervoor is de Oosteinderweg vanaf 27 maart tot medio juni voor het doorgaande verkeer afgesloten. Omrijden is mogelijk via de Elburgerweg en de Bovenweg. De openstelling van de gehele oostelijke rond-weg is gepland voor november 2017.

Samen met GPS-directeur Huib van de Vecht zullen de verantwoordelijk wethouders Jaap Groothuis en Leen van der Maas het tracé symbolisch openen, donderdagmorgen om 8.30 uur, bij de GPS aan de Oosteinderweg. “Hier hebben het gemeentebestuur, maar vooral de GPS en de bewoners van de wijk Oe-nenburg lang naar uitgezien. Het heeft te lang geduurd, maar het resultaat telt, en mag er zijn!”, conclu-deren beide wethouders.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-