Gemeentebelang Nunspeet zetel kwijt, Henk Junte kiest voor zichzelf

Verbijsterd heeft de fractie van Gemeentebelang kennisgenomen van het besluit van Henk Junte om de fractie te verlaten en de zetel mee te nemen. Onbegrijpelijk, omdat deze manier van zetelroof juist ook door Henk Junte met klem veroordeeld werd in 2013 bij het weglopen van andere Gemeentebelang raadsleden. Fractievoorzitter Henry Stulen vindt het verschrikkelijk voor Gemeentebelang en misschien nog wel meer voor de Gemeentebelang kiezers die nu in zijn ogen door het handelen van Henk Junte, bedrogen worden. Helaas staat de kieswet dit gedrag nu nog toe. In de tweede kamer zijn al geluiden om dit onmogelijk te maken hoorbaar.

Bij het vaststellen van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 tekenden de mensen die op een verkiesbare plaats kwamen, ten overstaan van de Gemeentebelang ledenvergadering een verklaring dat ze bij vertrek uit de Gemeentebelangfractie de zetel weer voor Gemeentebelang beschikbaar zouden stellen. Hoewel een ieder weet, dat dit niet afdwingbaar is volgens de kieswet, ging hier wel een expliciet commitment vanuit naar Gemeentebelang, haar leden en haar kiezers.

Henk Junte, die initiatiefnemer en groot voorstander van deze intentieverklaring was, is nu degene die zich niet aan deze afspraak houdt. Dat maakt zijn vertrek extra wrang. Bij de verkiezingen in maart 2014 kreeg Junte 27 stemmen terwijl voor een zetel 687 stemmen nodig zijn. Het geringe aantal stemmen kreeg hij ondanks een door hem gehouden persoonlijke voorkeurscampagne, die overigens in strijd is met de gedragscode bij Gemeentebelang.

Als nummer 7 op de lijst kwam Henk Junte na de verkiezingen in maart 2014 niet in de raad maar was eerste reserve. In mei 2014 volgde hij John van Slooten op die zijn raadslidmaatschap moest staken wegens drukke werkzaamheden met zijn eigen bedrijf. Omdat Junte inmiddels bestuurslid en steunfractielid af was en gestopt met alle activiteiten binnen Gemeentebelang, is expliciet met hem persoonlijk en met de complete fractie gesproken en werd door hem aangegeven de politieke lijn van Gemeentebelang volledig te onderschrijven en zich vol ten dienste van de fractie en de kiezers op te stellen. En nogmaals is toen door Junte uitgesproken, dat het een Gemeentebelang-zetel is! Helaas blijken deze beloftes geen stand te houden.

De gehele Gemeentebelangfractie betreurt het besluit van Henk Junte om de fractie te verlaten zonder de zetel achter te laten. Hiermee wordt geen recht gedaan aan de verkiezingsuitslag en wordt schade aangericht aan het aanzien van de politiek in het algemeen en aan Gemeentebelang in het bijzonder. Woorden als kiezersbedrog en zetelroof klinken naast teleurstelling en onbegrip!

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-