Mogelijke huisvesting vluchtelingen Eperweg Nunspeet beklad met teksten

Het pand aan de Eperweg waar mogelijk 75 asielzoekers een tijdelijke huisvesting zullen krijgen is in de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 november beklad met teksten op het gebouw.

De ramen en muren waren beklad met teksten geen AZC en de letters kk waren ook op de muren geklad. De eigenaar kreeg een tip van de beveiliging dat het gebouw was beklad. Zaterdagochtend heeft hij alles verwijderd. Van een asielzoekerscentrum in Nunspeet is geen sprake.

De gemeente liet vrijdagmiddag weten dat de eigenaar van het pand Eperweg 21 bij de gemeente de vergunningaanvraag heeft ingediend voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 75 vergunninghouders. Een omgevingsvergunning is nodig om het pand te kunnen verbouwen en gebruiken in afwijking van het geldende bestem-mingsplan.

Voordat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt op de vergunningaan-vraag gaat ze eerst in gesprek met de omwonenden en een toelichting geven op de aanvraag.

Donderdag 19 november a.s. tussen 20.00 en 21.30 uur kan een ieder vrij inlopen in het gemeentehuis van Nunspeet voor een inloopbijeenkomst. Leden van het college van B&W zijn aanwezig om mogelijke vragen te beantwoorden.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-