Opvang vluchtelingen Paasheuvel Vierhouten stopt per april 2016

De opvang van minderjarige vreemdelingen op de Paasheuvel in Vierhouten stopt op 1 april 2016. Het COA heeft dit aan de gemeente kenbaar gemaakt en dit is in overeenstem-ming met de afspraak tussen het COA, de Paasheuvel en de gemeente om alleen in het laagseizoen gebruik te maken van deze locatie.

Sinds 18 september 2015 worden op de Paasheuvel alleenstaande minderjarige vreemdelingen opgevangen onder begeleiding van het COA. De jongeren worden na 1 april 2016 op andere locaties in het land opgevangen.

Zowel het COA en de gemeente hebben ondervonden dat de dorpsvereniging en de inwoners van Vierhouten, de vele vrijwilligers en diverse verenigingen, de minderjarige vreemdelingen meer dan hartelijk hebben verwelkomd. De jongeren op de Paasheuvel hebben deze gastvrijheid als hartverwarmend ervaren.

Burgemeester Van Hemmen zegt: “Ik ben blij dat we deze jongeren een paar maanden in onze gemeente hebben kunnen opvangen. Met de steun van de dorpsvereniging en inwoners van Vierhouten, de politie en de vele vrijwilligers, zijn het goede maanden geweest”.

De gemeente Nunspeet blijft open staan voor de kleinschalige opvang van vluchtelingen en is bereid om andere locaties te onderzoeken als deze zich aandienen. Het COA heeft aangegeven dat er op dit moment minder behoefte is aan de specifieke amv-opvang.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-