Oud en nieuw, dat vier je samen. Spelregels Gemeente Nunspeet

De gemeente zet zich ook dit jaar in voor een veilig en gezellig verloop van oud en nieuw. Daarom zijn er spelregels opgesteld om overlast en schade voor en tijdens de jaarwisseling zo veel mogelijk te voorkomen.

De jaarwisseling moet voor iedereen een leuk moment zijn. Zo worden maatregelen genomen om het schadebedrag omlaag te krijgen, inwoners aangesproken om zelf de rommel op te ruimen, is het gebruik van vuurkorven en oliedrums op de openbare weg niet toegestaan en zijn er met de diverse organisatoeren van vreugdevuren en activiteiten goede afspraken gemaakt.  Wat niet te voorkomen is, is het feit dat vandalen soms verkeersborden, prullenbakken of ander straatmeubilair opblazen. De politie houdt hier scherp toezicht  op. Mocht u deze vandalen bezig zien dan kunt u de politie bellen 0900-8844.

Ook gaat de gemeente samen met de politie zo mogelijk optreden bij het stoken van vuren op de openbare weg en het plegen van vandalisme tijdens de jaarwisseling. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker.

Overlast?? Bel 0900-8844

SPELREGELS

Vuurwerk
Afsteken mag op 31 december 2013 van 10.00 uur tot 1 januari 2014 02.00 uur. Hierbij moet natuurlijk reke-ning worden gehouden met ouderen en andere buurtbewoners, maar zeker ook met huisdieren. En: het opruimen van het vuurwerk ging vorig jaar prima! Daarom vragen wij ook nu weer of iedereen zijn eigen vuurwerkrommel opruimt na afloop. Dit scheelt de gemeenschap veel kosten.

Vreugdevuur/Stooktijden
Op vier locaties in de gemeente staan containers, die gebruikt mogen worden voor het stoken van vuur. Dit zijn
– locatie Vreeweg Nunspeet, op 27, 28, 30 en 31 december 2013 vanaf 10.00 uur tot 22.00 uur;
– locatie Sportlaan Nunspeet, op 27, 28, 30 en 31 december 2013 vanaf 10.00 uur tot 22.00 uur;
– locatie Klarenweg Hulshorst, op 27, 28, en 30 december 2013 vanaf 10.00 uur tot 22.00 uur en op 31 de-cember 2013 vanaf 10.00 uur tot 1 janauari 2014 05.00 uur;
– locatie Maatweg in Elspeet, op 21, 27, 28, 30 en 31 december 2013 vanaf 10.00 uur tot 22.00 uur.

Verder is toestemming verleend om op 1 januari 2014 op de Brink in Elspeet vuur te stoken in drie olie-drums/vuurkorven.

In de containers mogen alleen onbewerkte pallets worden verbrand. Op alle locaties zijn organisatoren aan-wezig die toezicht houden op een goed verloop van de vreugdevuren.  Nadrukkelijk wordt de oproep gedaan aan alle inwoners om geen ander brandbaar materiaal en/of overtollig afval aan te voeren. Dus geen autobanden, oude meubels, coniferen en dergelijke. Bij constatering wordt verbaliserend opgetreden.

Vreugdevuren en/of open vuren op andere locaties zijn niet toegestaan.

Carbidschieten
Carbidschieten mag alleen buiten de bebouwde kom en met nadrukkelijke toestemming van de grondeige-naar waar het carbidschieten zich afspeelt op 31 december 2013 (10.00 uur) tot en met 1 januari 2014 (02.00 uur). Daarnaast is het melkbuschieten toegestaan op de aangewezen vreugdevuurlocaties.

Vuurkorven
De afgelopen jaren is het gebruik van vuurkorven en/of oliedrums toegenomen. Vuurkorven zijn alleen toe-gestaan op eigen terrein, maar niet op de openbare weg en/of op gemeentegrond.

En dan nog dit
Carbidschieten is leuk, vuurwerk afschieten is prachtig, maar elkaar ontmoeten op de laatse dag van het jaar en/of op de eerste dag feliciteren met het nieuwe jaar is nog leuker.  Gezellig onder het genot van een drankje elkaar de beste wensen overbrengen.

Schadeverhaal
Rondom de jaarwisseling wordt veel schade aangericht. De gemeente gaat in alle gevallen de aangebrachte schade op daders verhalen. Daardoor kan niet alleen een snelle strafrechtelijke afhandeling in gang worden gezet, maar ook schade worden verhaald.

Het is dan ook van groot belang dat aangifte wordt gedaan/melding wordt gemaakt van kwalijke incidenten rond de jaarwisseling. Alleen door actief meldingsgedrag door allen, richting brandweer en politie, kunnen er maatregelen worden genomen richting daders en draait de gemeenschap er niet voor op. Schade en vernie-lingen kunt u anoniem melden via telefoonnummer 0800 70 00. Bij ernstige incidenten uiteraard eerst 112 bellen.

Overlast
Hebt u overlast tijdens oud en nieuw? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-