Oud en nieuw, dat vier je samen – spelregels gemeente Nunspeet

De gemeente zet zich ook dit jaar in voor een veilig en gezellig verloop van oud en nieuw. Daarom zijn spelregels opgesteld om overlast en schade voor en tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk te voorkomen.

Voorkom schade

De jaarwisseling moet voor iedereen een leuk moment zijn. Zo worden maatregelen genomen om het schadebedrag omlaag te krijgen, inwoners aangesproken om zelf de rommel op te ruimen, is het gebruik van vuurkorven en oliedrums op de openbare weg niet toegestaan en zijn er met de organisatoren van vreugdevuren en activiteiten goede afspraken gemaakt. Wat niet te voorkomen is, is het feit dat vandalen soms verkeersborden, prullenbakken of ander straatmeubilair opblazen.

Schade en vernielingen kan gemeld worden via telefoonnummer 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Bij ernstige incidenten uiteraard eerst 112 bellen.

Ook gaan de gemeentelijke toezichthouders samen met de politie optreden bij het stoken van vuren op de openbare weg en het plegen van vandalisme tijdens de jaarwisseling. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker.

Vuurwerk

Afsteken mag op 31 december 2017 van 18.00 uur tot 1 januari 2018 02.00 uur. Hierbij moet natuurlijk rekening worden gehouden met ouderen en onze huisdieren. Vuurwerk afsteken verboden binnen een afstand van 200 meter van bejaardentehui-zen/verzorgingstehuizen en van gebouwen waarin openbare godsdienstuitoefeningen op dat moment plaatsvinden.

En: het opruimen van het vuurwerkafval ging de afgelopen jaren prima! Daarom vragen wij ook nu weer of iedereen zijn eigen vuurwerkrommel opruimt na afloop. Dit scheelt de gemeenschap veel kosten.

Vreugdevuur/Stooktijden

Op twee locaties in de gemeente staan containers, die gebruikt mogen worden voor het stoken van vuur. Hiervoor zijn organisatorenaanwezig die toezicht houden op een goed verloop van de vreugdevuren en zelf zorg dragen voor aanvoer van het schone hout.

In de containers mag alleen onbewerkte pallets/ schoon hout worden verbrand.

Nadrukkelijk wordt de oproep gedaan aan alle inwoners om geen brandbaar materiaal en/of overtollig afval aan te voeren. Bij constatering wordt verbaliserend opgetreden.

De locaties zijn:

* Locatie Klarenweg Hulshorst, op 29 en 30 december 2017 vanaf 10:00 uur tot 22:00 uur;

* Locatie Maatweg in Elspeet, op 29 en 30 december 2017 vanaf 10:00 uur tot 22:00 uur;

Vreugdevuren en/of open vuren op andere locaties zijn niet toegestaan.

Carbidschieten

Carbidschieten mag alleen in melkbussen tot 30 liter, buiten de bebouwde kom en met nadrukkelijke toestemming van de grondeigenaar waar het carbidschieten zich afspeelt op 31 december 2017 (10.00 uur) tot en met 1 januari 2018 (02.00 uur). Het gebruik van een metalen deksel op de melkbus is niet toegestaan.

Verder is het niet toegestaan carbid te schieten op locatie binnen een afstand van tenminste:

– 200 meter van bejaardentehuizen/verzorgingstehuizen en van gebouwen waarin op dat moment openbare godsdienstuitoefeningen plaatsvinden;

– 75 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden.

Daarnaast is het melkbusschieten toegestaan op de aangewezen vreugdevuurlocaties en op 1 januari 2018 op de Brink in Elspeet tot 03.00 uur.

Verder is toestemming verleend om op 1 januari 2018 op de Brink in Elspeet vuur te stoken in drie oliedrums/vuurkorven tot 04:00 uur.

Vuurkorven en oliedrums

De afgelopen jaren is het gebruik van vuurkorven en/of oliedrums toegenomen. Vuurkorven zijn alleen toegestaan op eigen terrein, maar niet op de openbare weg en/of op openbaar groen.

  • Plaats de oliedrum of vuurkorf op een platte ondergrond met onderliggende stelplaten en/of berg zand;
  • Stook de oliedrum of vuurkorf niet te hoog op en zorg dat het schone hout niet er uit valt;
  • Zorg altijd voor een toezichthouder bij de oliedrum of vuurkorf zodat (kleine) kinderen zich niet kunnen branden;
  • Verbrand alleen onbehandeld hout en snoeihout;
  • Gooi nooit vuurwerk of andere resten in het vuur;
  • Zorg dat er een brandblusser of bluswater aanwezig is;
  • Pas op met licht ontvlambare synthetische kleding;
  • Blus het vuur na afloop af met water en dek het af met zand.

Voorkom schade

Elk jaar is de gemeente Nunspeet veel geld kwijt om de schade van de jaarwisseling te herstellen. Samen kunnen we zorgen dat deze kosten omlaag kunnen.

Registratie van klachten

Om goed inzichtelijk te krijgen hoeveel klachten er binnenkomen bij de gemeente over de jaarwisseling kunnen inwoners van Nunspeet vanaf 27 december 2017 hun klachten indienen via het digitale klachtenformulier op www.nunspeet.nl en via het telefoonnummer voor klachten/meldingen openbare ruimte: (0341) 25 94 44.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-