Per 1 juli gezamenlijke aanpak lachgas in zes gemeenten, ook Nunspeet

De burgemeesters van alle zes gemeenten van de Noordwest-Veluwe hebben besloten per 1 juli aanstaande recreatief gebruik en handel in lachgas te bekeuren. Dat is mogelijk door toepassing van een bestaand artikel in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) over drugsgebruik en drugshandel, waar lachgas ook onder valt.

De gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek hebben dit op 17 juni gezamenlijk besloten en lopen hiermee voorop op de landelijke regelgeving, dat zeker niet voor het voorjaar 2022 is te verwachten. Recreatief lachgasgebruik vormt een risico voor de gezondheid en verstoring van de openbare orde. Dat is reden genoeg voor de zes gemeenten om het lachgasgebruik nu al aan te pakken, samen met de politie het Openbaar Ministerie.

Lachgas geen onschuldig middel
Lachgas geeft een korte roes en geestverruimende effecten. Het geeft gezondheidsklachten als hoofdpijn en duizeligheid en op de langere termijn schadelijke effecten zoals dwarslaesie. Vooral jonge gebruikers zijn gevoeliger voor schadelijke effecten. Ook neemt het reactievermogen van automobilisten af als ze lachgas gebruiken, wat voor toename van het aantal verkeersongelukken heeft gezorgd. Het gebruik van lachgas neemt nog steeds toe, ook omdat het zo makkelijk verkrijgbaar is. Reden genoeg om het lachgasgebruik een halt toe te roepen.

Lachgasgebruik en handhaving
De zes gemeenten hebben op 17 juni gezamenlijk besloten het lachgasmisbruik aan te pakken. Dit betekent dat de politie en handhavers per 1 juli boetes kunnen uitschrijven als er in één van de zes gemeenten lachgas aanwezig is in de openbare ruimte, of voor publiek openstaande gebouwen zoals horeca, kantines, winkels enzovoort.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-