Regie over eigen zorgproces, 10.000 gebruikers MijnStJansdal

“Het gaat over mij! Daarom wil ik ook graag zelf in mijn medisch dossier kunnen kijken.” De ene patiënt waardeert het, de ander vindt het niet meer dan normaal en er zijn ook patiënten die hier terughoudend in zijn. Ook voor zorgverleners is het wennen dat patiënten via het patiëntenportaal MijnStJansdal kunnen meekijken in (een deel) van hun medisch dossier. Op 1 oktober 2016 introduceerde Ziekenhuis St Jansdal het portaal voor alle patiënten van het ziekenhuis. Nu, negen maanden later, maken 10.000 patiënten gebruik van MijnStJansdal. 

Alle patiënten van Ziekenhuis St Jansdal kunnen via het patiëntenportaal op elk moment in een beveiligde digitale omgeving een deel van hun medisch dossier inzien. In MijnStJansdal kunnen patiënten onder andere afspraken maken en annuleren, afspraken en gesprekken voorbereiden, uitslagen inzien, medicatieoverzichten bijwerken en digitaal contact hebben met hun zorgverleners. Ook is het mogelijk iemand te machtigen voor inzage in hun dossier.

Ton Hafkamp, ad interim directeur IAMT, is van mening dat het ziekenhuis met MijnStJansdal iets bijzonders biedt aan patiënten. “Het is een middel waarmee wij daadwerkelijk invulling geven aan patiëntenparticipatie. Hierover wordt veel gesproken, maar wij vullen het als ziekenhuis heel concreet in en zijn begonnen met het overbruggen van de informatiekloof tussen patiënt en zorgverleners. Wij zien onze patiënten als eigenaar van hun gegevens, als eigenaar van het eigen dossier en als regievoerder van de eigen gezondheid. Hierin willen wij onze patiënten faciliteren. Als ziekenhuis willen wij de patiënt in staat stellen meer regie te voeren over zijn of haar gezondheid, waarbij wij volkomen transparant willen zijn. Zorg anno 2017 vanuit ons ziekenhuis: transparant, waarbij zorgverleners maximaal ruimte maken voor patiëntenparticipatie.”

De 71 jarige heer Vos uit Harderwijk was de 10.000e patiënt die MijnStJansdal activeerde. “Sinds twee jaar wonen mijn vrouw en ik in Harderwijk en komen wij regelmatig in het St Jansdal. Het hoort bij het ouder worden! Ik vind het mooi dat ik via MijnStJansdal zelf kan meekijken in mijn dossier en zo mijn voorgeschreven medicatie kan inzien en mijn afspraken kan beheren. Er is nog veel meer mogelijk, begreep ik. Ik ga het ontdekken!”

MijnStJansdal geeft inzicht in en regie over het eigen ziekteproces. Zorgverleners en patiënten kunnen hierdoor samen beter beslissen over hoe diagnoses, zorg en behandeling worden vorm­gegeven. Dit is helemaal in lijn met de wens van patiënten, patiëntenverenigingen en de overheid. Kijk voor uitgebreide informatie over MijnStJansdal op www.stjansdal.nl/mijnstjansdal

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

0341-770181

-advertentie-
×

Hallo!

Heb je een vraag, of wil je gewoon een gezellig gesprek?  Klik op mijn naam.. :-)

×