SGP: geen snelheidsverlaging in Hulshorst

De SGP fractie van heeft tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen zijn ongenoegen uitgesproken over de voorgenomen snelheidsverlaging voor de Harderwijkweg in Hulshorst. Voor deze weg geldt een maximum snelheid van 50 km per uur, het college heeft in het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan aangekondigd een verlaging van de snelheid door te willen voeren.

Marcel van Klompenburg: “De SGP fractie ziet niet de noodzaak om dit terug te brengen naar 30 km per uur. Er spelen op deze weg geen wezenlijke verkeersproblemen en het aantal ongelukken is beperkt. Dit komt ook mede omdat het fietsverkeer is gescheiden van het gemotoriseerde verkeer.” Ook de voorgenomen versmalling van de weg kan op weinig steun rekenen bij de SGP fractie. “De weg hoeft wat ons betreft geen smaller profiel te krijgen. Het landbouwverkeer wat veel gebruik maakt van deze weg wordt steeds groter, daardoor zullen het gevaar en de problemen bij een versmalling toenemen. Dit levert bij het steeds groter worden landbouwverkeer steeds meer problemen op.”

Tussen Nunspeet en Hulshorst en tussen Hulshorst en Harderwijk geldt een maximum snelheid van 60 km per uur. “Veel inwoners van Nunspeet en Hulshorst hebben daar al moeite mee. Als de snelheid op een gedeelte van die weg nog verder wordt teruggebracht zullen de kleinere wegen in het buitengebied steeds meer als sluiproute gebruikt worden. In de commissievergadering heeft het college ons al een kleine wijziging toegezegd wat deze plannen betreft. Die gaan ons echter nog niet ver genoeg, wij willen expliciet vermeld hebben dat de maximum snelheid op de Harderwijkerweg niet teruggaat. Tijdens de raadsvergadering zullen we het college vragen om dit duidelijk op te nemen in de plannen. Mocht dit niet voldoende gedaan worden dan zullen we een amendement indienen om een wijziging in het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan te laten plaatsvinden.”

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-