Spelregels rondom oud en nieuw in Nunspeet

De gemeente zet zich ook dit jaar in voor een veilig en gezellig verloop van oud en nieuw. Daarom zijn spelregels opgesteld om overlast en schade voor en tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk te voorkomen.

De jaarwisseling moet voor iedereen een leuk moment zijn. Zo worden maatregelen genomen om het schadebedrag omlaag te krijgen, inwoners aangesproken om zelf de rommel op te ruimen, is het gebruik van vuurkorven en oliedrums op de openbare weg niet toegestaan en zijn er met de diverse organisatoeren van vreugdevuren en activiteiten goede afspraken gemaakt.  Wat niet te voorkomen is, is het feit dat vandalen soms verkeersborden, prullenbakken of ander straatmeubilair opblazen. De politie houdt hier scherp toezicht  op. Mocht u deze vandalen bezig zien dan kunt u de politie bellen 0900-8844.

Ook gaat de gemeente samen met de politie optreden bij het stoken van vuren op de openbare weg en het plegen van vandalisme tijdens de jaarwisseling. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker.

SPELREGELS
Vuurwerk
Afsteken mag op 31 december 2014 van 18.00 uur tot 1 januari 2015 02.00 uur. Hierbij moet natuurlijk rekening worden gehouden met ouderen en onze huisdieren. Verder is vuurwerk afsteken verboden in de nabijheid van dierenverblijven. En: het opruimen van het vuurwerk ging vorig jaar prima! Daarom vragen wij ook nu weer of iedereen zijn eigen vuurwerkrommel opruimt na afloop. Dit scheelt de gemeenschap veel kosten.

Vreugdevuur/Stooktijden
Op vier locaties in de gemeente staan containers, die gebruikt mogen worden voor het stoken van vuur. Dit zijn
– Locatie Vreeweg Nunspeet, op 29, 30 en 31 december 2014 vanaf 10:00 uur tot 22:00 uur;
– Locatie Klarenweg Hulshorst, op 29 en 30 december 2014 vanaf 10:00 uur tot 22:00 uur en op 31 december 2014 vanaf 10:00 uur tot 1 januari 2014 04:00 uur;
– locatie Maatweg in Elspeet, op 29, 30 en 31 december 2014 vanaf 10:00 uur tot 22:00 uur;

Verder is toestemming verleend om op 1 januari 2015 op de Brink in Elspeet vuur te stoken in 3 oliedrums/vuurkorven an carbid te schieten tot 04:00 uur.

In de containers mogen alleen onbewerkte pallets worden verbrand. Op alle locaties zijn organisatoren aanwezig die toezicht houden op een goed verloop van de vreugdevuren.  Nadrukkelijk wordt de oproep gedaan aan alle inwoners om geen ander brandbaar materiaal en/of overtollig afval aan te voeren. Dus geen autobanden, oude meubels, coniferen en dergelijke. Bij constatering wordt verbaliserend opgetreden.

Vreugdevuren en/of open vuren op andere locaties zijn niet toegestaan.

Carbidschieten
Carbidschieten mag alleen in melkbussen tot 30 liter, buiten de bebouwde kom en met nadrukkelijke toestemming van de grondeigenaar waar het carbidschieten zich afspeelt op 31 december 2014 (10.00 uur) tot en met 1 januari 2015 (02.00 uur). Daarnaast is het melkbusschieten toegestaan op de aangewezen vreugdevuurlocaties en op 1 januari 2015 op de Brink in Elspeet tot 04.00 uur,
Verder is het gebruik van een metalen deksel op de melkbus niet toegestaan.

Vuurkorven
De afgelopen jaren is het gebruik van vuurkorven en/of oliedrums toegenomen. Vuurkorven zijn alleen toegestaan op eigen terrein, maar niet op de openbare weg en/of op gemeentegrond.

REGISTRATIE VAN KLACHTEN
Om goed inzichtelijk te krijgen hoeveel klachten er binnenkomen bij de gemeente over de jaarwisseling kunnen inwoners van Nunspeet vanaf 22 december 2014 hun klachten indienen via het digitale klachtenformulier en via het telefoonnummer voor klachten/meldingen openbare ruimte: (0341) 25 94 44. Let wel dat hierbij van belang is dat er geen directe opvolging van de klacht zal plaatsvinden.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-