Start woonwijk Molenbeek weer stap dichterbij

De realisatie van de nieuwe woonwijk Molenbeek is weer een stap dichterbij. Door de ondertekening van een overeenkomst met de VOF Molenbeek, bestaande uit Lithos Bouw en Ontwikkeling BV en Bemog Projectontwikkeling BV, heeft de gemeente nu alle gronden voor de eerste fase van het plan Molenbeek in eigendom. Verantwoordelijk wethouder Jaap Groothuis is blij met deze stap; “Het moment van de daadwerkelijk start van de nieuwe woonwijk komt nu steeds dichterbij” aldus de tevreden wethouder.

Onderdeel van de overeenkomst is dat de combinatie Lithos// Bemog in de eerste fase van het plan Molenbeek ongeveer 100 woningen gaat verkopen. Naast de verkoop van deze koopwoningen worden er door gemeente en overige partijen ook andere kavels en woningen verkocht en verhuurd. Totaal is er in de eerste fase ruimte voor ruim 200 woningen Er ontstaat in Molenbeek een ruim en gevarieerd aanbod van vrije kavels en verschillende woningtypen.

Website over wonen in Molenbeek
Belangstellenden moeten nog even geduld hebben. De verschillende ontwikkelaars in Molenbeek zijn druk bezig met het voorbereiden van hun deel van de nieuwe wijk. Eind mei 2016 zal op een speciale website over plan Molenbeek alle beschikbare informatie over de woon- en bouwmogelijkheden in Molenbeek wordt samengevat, onder andere wanneer en hoe belangstellenden zich kunnen melden. Op dit moment is inschrijven nog niet mogelijk.

Bouwrijp maken
De gemeente is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken. Rond de zomer zal daadwerkelijk de schop de grond ingaan en zullen de nodige kabels, leidingen en riolering worden aangelegd, en zal de grond worden opgehoogd. Aansluitend zullen de wegen worden aangelegd. Eind 2016 kan gestart worden met de bouw van de eerste woningen.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-