Uniek onderwijsconcept bij junior Nuborgh College in Nunspeet

Op dinsdag 29 augustus zijn er negen fietsen uitgereikt. Deze fietsen zijn het eigendom van Nuborgh College en worden gebruikt door de leerlingen van het Junior College.

Het Junior College is een samenwerking tussen de Verschoorschool en het Nuborgh College. Er is een samenwerking ontstaan om een nieuw onderwijsconcept te ontwikkelen. Dit houdt in dat er een doorgaande leer- en zorglijn is tussen het speciaal basisonderwijs en het regulier voortgezet onderwijs. Het Junior College is dus een soort tussenschool van begin groep 7 tot eind klas 2. Het doel is om ervoor te zorgen dat leerlingen van het Junior College een regulier einddiploma halen. Dit onderwijsconcept is uniek in Nederland.

De Ambelt is uit de regio vertrokken. Het Nuborgh College en de Verschoorschool wilden deze leerlingen toch onderwijs kunnen bieden in de regio Nunspeet. Wat extra mooi is, is dat deze twee werelden geïntegreerd kunnen worden. Dit onderwijsconcept biedt dus kansen voor de leerlingen die normaal in het speciaal onderwijs zouden blijven zitten. Bovendien is het ook goed voor de leerlingen in het regulier onderwijs.

Het Junior College is gestart met zes groepen, waarvan één groep in het voortgezet onderwijs gedeelte zit. Deze groep volgt ook al een aantal lessen in het gebouw van Nuborgh College Veluvine, namelijk gym, k&c en n&t. De overige lessen worden gegeven aan de Elspeterweg. Om de leerlingen, onder begeleiding, iedere dinsdag en donderdag van de Elspeterweg naar Nuborgh College Veluvine te krijgen, maken zij gebruik van mountainbikes. Er is gekozen voor mountainbikes, omdat deze milieuvriendelijk zijn. Bovendien kunnen de mountainbikes ingezet worden voor de sportmodules op Nuborgh College.

De huisvesting aan de Elspeterweg is een tijdelijke oplossing. Nuborgh College en de Verschoorschool zijn op dit moment in overleg met de gemeente om te kijken waar het Junior College een vaste plek kan krijgen.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-