Aanleg van de Oostelijke Rondweg en bedrijventerrein De Kolk Nunspeet stap dichterbij!

Bij Koninklijk Besluit is het onteigeningsplan voor een deel van de benodigde gronden voor de aanleg van de oostelijke rondweg in Nunspeet goedgekeurd. Via een gerechtelijke procedure zal nu de hoogte van de schadeloosstelling worden bepaald. Wanneer dit is afgerond beschikt de gemeente over alle benodigde gronden voor aanleg van de oostelijke rondweg.

In 2013 heeft de gemeenteraad een onteigeningsprocedure opgestart om de benodigde gronden in eigendom te krijgen. Onderhandelingen met de grondeigenaar hebben niet tot resultaat geleid.

De gemeente wacht nu op de provinciale vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voordat met de aanleg van de rondweg kan worden begonnen. “Het duurt even, maar de daadwerkelijk start van de rondweg en het bedrijventerrein komt echt dichterbij”, aldus verantwoordelijk wethouder Leen van der Maas.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-