Jaarverslag 2014: ziekenhuis St Jansdal Harderwijk financieel zeer gezond

Harderwijk. Ziekenhuis St Jansdal heeft over 2014 een positief resultaat gerealiseerd van € 1,1 miljoen. Dit is inclusief een eenmalige last van € 1,8 miljoen voor de overname van medisch specialisten in loondienst. Gecorrigeerd voor eenmalige baten en lasten bedraagt het resultaat € 1,5 miljoen. Het ziekenhuis beschikt over een eigen vermogen van ruim 30% en is daarmee financieel zeer gezond.

Dit resultaat is gerealiseerd bij een ruim hogere productie. Zowel het aantal polibezoeken als het aantal ziekenhuisopnames is met twee tot vier procent gegroeid. Het lukt St Jansdal goed om de sterke regionale positie vast te houden. De patiënten waarderen de zorg die geboden wordt onverminderd hoog. Met het oog op de externe ontwikkelingen en de strategische positie, is het van belang dat het St Jansdal haar marktpositie komende jaren verder weet te verstevigen en daar waar mogelijk uit te breiden.

Ten opzichte van de afgelopen jaren vlakken de financiële resultaten af. Er wordt stevige druk ervaren op de tarieven die zorgverzekeraars willen betalen. Daarnaast worden volumestijgingen vrijwel niet in de afspraken gehonoreerd. Dat betekent dat het ziekenhuis inteert op eigen reserves. Daarom is het continue werken aan het efficiënter inrichten van de processen van groot belang.

Voor St Jansdal is het belangrijk dat de financiële resultaten op voldoende niveau blijven. Er wordt fors geïnvesteerd in het nieuwe innovatieve ziekenhuisinformatiesysteem Epic en binnenkort start de nieuwbouw van een hoogwaardig OK/CSA-complex. Dit betekent voor 2015/2016 een investering van ruim 31 miljoen euro.

Financieel directeur Arend Jan Poelarends: “Tegelijkertijd zijn wij niet zonder zorgen. De continue veranderende regelgeving, de landelijk exploderende kosten voor geneesmiddelen, minimumvolumenormen en de druk van verzekeraars op de tarieven zijn punten van aandacht”.

St Jansdal gelooft in de eigen koers en wil in het belang van goede regionale zorg zoveel mogelijk zelf doen en daarnaast samenwerken met anderen als dat nodig is. Hiertoe vindt voortdurend overleg plaats met huisartsen en andere ziekenhuizen. Strategische samenwerkingsverbanden, zoals die met het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, zijn inzet. Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het nodig is. Kijk voor het volledige jaarverslag op www.stjansdal.nl/jaardocument

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-