Belangrijk kwaliteitskeurmerk voor Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk

Ziekenhuis St Jansdal heeft een belangrijk kwaliteitskeurmerk behaald: de NIAZ-accreditatie. Dit is hét keurmerk voor een adequate en veilige (zorg)organisatie van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Eind mei keken de auditoren van het NIAZ een week lang uitgebreid naar de kennis en het handelen van de zorgverleners in het St Jansdal. Daarbij werden ook patiënten bevraagd. Het St Jansdal heeft deze audit dankzij de grote inzet van alle zorgverleners en overige medewerkers met glans doorstaan.

Het NIAZ is een onafhankelijk instituut dat eens per vier jaar toetst of zorginstellingen voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen. Het behalen van een NIAZ-accreditatie is het belangrijkste kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. Met dit keurmerk laat een ziekenhuis zien dat zij de zorg voor haar patiënten continu verbetert, veiliger maakt en borgt.

Uitkomsten audit
Uit de audit bleek dat het St Jansdal aan  99,4 procent van de gestelde normen en voor 93 procent aan de vereiste richtlijnen voldoet. Het auditteam noemde onder andere de volgende sterke punten: de inrichting van het medicatieproces met ondersteuning van ICT en de professionaliteit en de integratie van de Patiënten adviesraad. Ook was het NIAZ positief over de veilige zorg van het oude naar het nieuwe OK-complex. Er zijn twee aanwijzingen en nog een aantal kleinere verbeterpunten naar voren gekomen. De aanwijzingen moeten dit jaar nog op orde worden gemaakt: preventief onderhoud medische techniek en standaard procedures voor het toedienen van cytostatica. De kleinere verbeterpunten neemt het St Jansdal op in haar reguliere jaarcyclus. Dat het St Jansdal het keurmerk heeft behaald is een extra knappe prestatie omdat het ziekenhuis roerige tijden heeft doorgemaakt vanwege de invoering van het nieuwe elektronisch patiënten dossier en het project ‘Fit voor de Toekomst’.

Op dinsdag 5 september overhandigde directeur Van Dun van het NIAZ het St Jansdal het felbegeerde certificaat. Jan Voorburg, lid Raad van Bestuur, nam deze in ontvangst en zei trots te zijn op de inzet van alle St Jansdallers: “Zij hebben laten zien dat de kwaliteit in ons ziekenhuis goud waard is.” 

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-