Gemeente Nunspeet ondertekent het Gelders Energie akkoord

Vrijdag 9 oktober (Dag van de duurzaamheid) ondertekende  burgemeester van Hemmen namens de gemeente Nunspeet het Gelders Energieakkoord. Dit akkoord is een initiatief van De Gelderse Natuur- en Milieufederatie, de Vereniging Klimaatverbond en het netwerkbedrijf Alliander. Het is een uitwerking van het Nationale Energieakkoord voor de Gelderse situatie.

De gemeente Nunspeet sluit hier bij aan zodat samen met de andere partners gewerkt kan worden aan het realiseren van een klimaatneutraal Gelderland. De ambitie van Nunspeet is in 2050 klimaatneutraal te zijn. Door het ondertekenen van het akkoord geeft de gemeente Nunspeet  aan zich, samen met alle andere ondertekenaars, voor deze belangrijke zaak in te willen zetten.

Inmiddels hebben al meer dan honderd partijen, waaronder provincie, gemeenten, waterschappen, bedrijvenverenigingen en energiecoöperaties, het Gelders Energieakkoord ondertekend. Om de lokale ambitie waar te kunnen maken roept de gemeente lokale partijen op dit voorbeeld te volgen.

Met het ondertekenen van het Gelders Energieakkoord worden de afspraken zoals gemaakt in het nationale energieakkoord bevestigd en versterkt. Het is een invitatie voor samenwerking.  Zo wordt een basis gelegd voor een gezamenlijk en krachtige invulling voor de provincie Gelderland. Wethouder van den Berg, belast met energie- en klimaatzaken, vult namens de gemeente Nunspeet  aan dat het belangrijk is om met elkaar voor het bereiken van de klimaat,- milieu- en energieafspraken te gaan!

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-