Historisch moment in geschiedenis ziekenhuis St Jansdal Harderwijk

Honderden St Jansdallers kwamen maandagmorgen 3 oktober naar de Centrale Hal van het ziekenhuis om samen even stil te staan bij de overgang naar het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Epic. Na een voorbereidingstijd van bijna anderhalf jaar gaven Jan Voorburg, lid van de raad van bestuur en Henk Leeuwis, voorzitter van de patiëntenraad, het officiële startschot.  Een toespraak van Jan Voorburg, een filmpje, een confetti-champagnefles en een luid applaus markeerden dit historische moment.

In de nacht van 1 op 2 oktober jl. is St Jansdal overgegaan naar het nieuwe EPD. De overgang in het weekend is goed en rustig verlopen. Op zaterdagavond om 22.00 uur werden de oude systemen afgesloten. Tot 04.00 uur moesten de zorgverleners op de afdelingen alle gegevens van patiënten op papier bijhouden. Precies om 04.00 uur werd overgeschakeld naar Epic. Daarna is begonnen de handmatig bijgehouden patiëntengegevens over te zetten naar het nieuwe elektronische patiëntendossier.

In het St Jansdal is het Epic-systeem toegesneden op de werkwijze van het St Jansdal. Alle werkprocessen in het St Jansdal zijn tegen het licht gehouden, geoptimaliseerd en geüniformeerd. Het gaat hier om het grootste veranderproject uit de geschiedenis van het ziekenhuis en het betekent een grote stap op het gebied van kwaliteit en efficiëntie.

Medewerkers zijn de afgelopen twee maanden allemaal getraind voor het nieuwe systeem. Maar toch wordt het wennen voor iedereen in het St Jansdal en daarbuiten. Ook voor patiënten blijft de invoering van het nieuwe EPD zeker niet onopgemerkt. Zo kunnen de wachttijden oplopen, omdat de zorgverleners tijdens de inwerkperiode meer tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe werkwijze. De toegangstijden zijn tijdens de voorbereidingstijd al enigszins opgelopen. De processen zullen de komende tijd dus minder soepel verlopen dan patiënten van St Jansdal gewend zijn.

Uiteraard proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken. Er wordt veel ondersteuning aangeboden. Vanuit andere ziekenhuizen die al werken met Epic, zijn veel medewerkers naar Harderwijk gekomen om onze zorgverleners zoveel mogelijk te helpen om het werken met Epic onder de knie te krijgen. Verder worden de komende twee weken tijdelijk minder patiënten behandeld dan anders.

 We moeten dus eerst door de zure appel heen en vragen daarvoor begrip van patiënten. Het EPD betekent grote verbeteringen voor de toekomst. Alle informatiestromen rondom de patiënt komen voortaan samen in één digitale omgeving. Dit gaat ons helpen bij het realiseren van grotere patiëntveiligheid, nog betere kwaliteit, een goede registratie en een soepele bedrijfsvoering.

Voor patiënten levert de invoering van Epic tastbare voordelen op. Vanaf maandag 3 oktober kunnen zij desgewenst inzage krijgen in hun eigen medisch dossier via het patiëntenportaal MijnStJansdal. Zij krijgen hiermee een grotere betrokkenheid bij het zorgproces.

Via MijnStJansdal kunnen patiënten onder andere zelf vervolgafspraken maken, het actuele dossier en onderzoek uitslagen inzien. Ook kunnen zij in een beveiligde omgeving digitaal vragen aan de zorgverleners stellen. In de centrale hal staat een informatiestand waar mensen geholpen kunnen worden om hun account te activeren. Voor meer informatie kunnen patiënten terecht op onze website: www.stjansdal.nl/epd Er is ook een speciaal telefoonnummer voor vragen en klachten over het epd of MijnStJansdal: 0341-463700.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-