Hogerop met de Plusklas van Nuborgh College Veluvine Nunspeet!

Afgelopen week, dinsdag 8 september, is de Plusklas weer van start gegaan. Dit is een groep gemotiveerde en hoogbegaafde leerlingen die momenteel in groep 8 zitten en extra les krijgen op Nuborgh College Veluvine in Nunspeet; de leerlingen worden door het CNS zelf geselecteerd.

Dit mooie initiatief zorgt ervoor dat deze leerlingen extra uitdaging krijgen; deze uitdaging wordt door docenten van de Veluvine vormgegeven. Elke dinsdagmiddag komen deze leerlingen twee uur naar school om aan uitdagende projecten te werken.

In de eerste les werd de focus gelegd op ‘onderzoekvaardigheden’, omdat dit de kern vormt voor het uitvoeren van projecten en onderzoeken; deze onderzoeksvaardigheden zijn van groot belang voor toekomstige vwo-leerlingen. Met de leerlingen werd nagegaan hoe een goede onderzoeksvraag geformuleerd kan worden, hoe betrouwbaar bronnen van internet zijn en hoe je daar in je onderzoek mee om moet gaan. De Plusklas-leerlingen hebben hun kennis verwerkt in een eigen onderzoek, waarvan ze de resultaten in de groep hebben gepresenteerd. Voor de rest van het jaar staan er nog meer interessante en prikkelende onderwerpen op het programma. Aan het eind van het jaar hebben de Plusklas-leerlingen mogen snuffelen aan onderwerpen als Frans, leerpsychologie, filosofie, biologie, science en de Reisbeurs.

Op dit moment zitten er 10 gemotiveerde leerlingen in de Plusklas. Fijn dat ze voor wat extra uitdaging terecht kunnen op Nuborgh College Veluvine!

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-