Koninklijke Onderscheiding voor Hans Maas

Op 17 april 2021 heeft burgemeester Van de Weerd, een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) uitgereikt aan de heer J.W. (Hans) Maas. De uitreiking gebeurde tijdens een online algemene ledenvergadering van het Nederlands Fluitgenootschap waarvan de heer Maas bestuurslid is.

In opdracht voor RTVNunspeet

De heer Maas heeft zich gedurende de periode van 1992 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet.

Van 1992 tot 2003 en sinds 2015 is de heer Maas eindredacteur van het kwartaalblad FLUIT van het Nederlands Fluitgenootschap (NFG). Hij is dus voor de tweede keer eindredacteur van dit magazine. De eerste keer was bij de oprichting van zowel het magazine als de vereniging (1992).
Als bestuurslid voor het NFG was de heer Maas van 1993 tot 1999 en sinds 2015 voor de tweede maal actief. Hij heeft hierbij de rol van secretaris vervult, maar ook het penningmeesterschap en de ledenadministratie op zich genomen. Hij schrijft artikelen, vertaalt artikelen uit buitenlandse tijdschriften en begeleidt samen met de andere redactieleden de drukgang en verzending van het magazine FLUIT. Mede dankzij zijn inbreng is het magazine FLUIT tot een zeer hoog professioneel niveau ontwikkeld. Hij is onmisbaar als degene die op de achtergrond maakt dat de vereniging en het magazine kunnen bestaan.

Van 2002 tot 2007 is de heer Maas Hans voor het tijdschrift Muziektheorie (driejaarlijks verschijnend) eindredacteur geweest en heeft daarmee veel ervaring opgedaan. Kennis en kunde die hij heeft ingezet op het moment dat hij voor het magazine FLUIT dezelfde functie op zich nam.

Sinds 2007 schrijft de heer Maas programmatoelichtingen voor de Stichting Randmeerconcerten, zodat luisteraars kennis kunnen nemen van de achtergrond van de componist(en) en de werken die ten gehore worden gebracht. Het gaat om zo’n 4 à 5 concerten en dus een zelfde aantal toelichtingen per jaar.

Sinds 2017 is de heer Maas webmaster voor het Nederlands Fluitgenootschap (NFG) wat de vereniging aanzienlijk scheelt in kosten. Ook hierbij gaat hij tot het uiterste als het gaat om het artikelenarchief en het up to date houden van de nieuwsrubriek en de concertagenda. In aansluiting hierop verzorgt hij tevens de inhoud en verspreiding van de digitale nieuwsbrieven.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-