Nunspeet en Venray richten VGBNE op

Een professioneel en bedrijfsmatig beheer van gemeentelijke bos- en natuurterreinen. Dat is het doel van de door de gemeenten Nunspeet en Venray opgerichte Vereniging van Ge-meentelijke Bos- en Natuurterreineigenaren (VGBNE). Vanmiddag hebben de wethouders Edward van der Geest (Nunspeet) en Ike Busser (Venray) bij de notaris de oprichtingsakte getekend. De initiatiefnemers hopen dat veel gemeenten lid worden van de vereniging. Inmiddels hebben de gemeenten Epe, Rheden, Den Haag, Ermelo, Ede en Harderwijk zich al aangemeld.

De gemeenten Nunspeet en Venray vinden het belangrijk dat de ruim 240 gemeenten in Neder-land, in bezit van in totaal bijna 50.000 hectare bos en natuur, zichtbaar worden en meedoen als één van de professionele beheerders van bos en natuur. De twee gemeenten zijn de grootste bos en natuur bezittende gemeenten van Nederland. De gemeente Nunspeet beheert ruim 3250 ha en de gemeente Venray bijna 2600 ha bos en natuur.

Wethouder Van der Geest benadrukt dat de VGBNE de gemeenten in het bezit van bos en natuur wil binden op het gebied van het bedrijfsmatig en professioneel beheer. “Het gaat dus niet om het praktische beheer zelf, maar om de randvoorwaarden. We willen meepraten over relevante the-ma’s rond bos- en natuurterreinbeheer”, aldus wethouder Van der Geest.

De VGBNE is lid geworden van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). In de VBNE werken Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De12Landschappen, de Federatie Particu-lier Grondbezit en het ministerie van Defensie samen op het gebied van hun bedrijfsvoering en het professioneel beheren van hun terreinen. Lidmaatschap van de VBNE staat alleen open voor koepelorganisaties; individuele gemeenten kunnen geen lid worden van de VBNE. Door nu de VGBNE op te richten, kunnen gemeenten ook participeren in de VBNE. Busser: “Juist bij de VBNE kunnen we als gemeentelijke beheerders leren van andere professionele beheerders en gelijktijdig het specifieke geluid van de gemeentelijke beheerders inbrengen. Want als er iemand verstand heeft van maatschappelijk natuurbeheer, dan zijn wij dat wel!”

Tot aan de eerste ledenvergadering neemt Van der Geest de voorzittersrol op zich en Busser de rol van secretaris/penningmeester. De leden zullen dan het definitieve bestuur van de VGBNE kiezen.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-