Op 1 maart a.s. naam nieuwe burgemeester Nunspeet bekend

Tijdens de raadsvergadering op 1 maart a.s. zal de naam worden bekendgemaakt van de per-soon die wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Nunspeet. De vergade-ring is openbaar en begint om 19.30 uur.

Nadat op 26 november 2015 de gemeenteraad de profielschets voor de nieuwe burgemeester heeft vastgesteld is de vertrouwenscommissie onder leiding van raadslid Chris Stoffer aan de slag gegaan om de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester voor te bereiden.

Na de bekendmaking zendt de gemeenteraad de aanbeveling naar de Minister. Wanneer de Mi-nister de aanbeveling overneemt zal het benoemingsbesluit worden getekend door de Koning. De afronding van de benoemingsprocedure is de installatie van de nieuwe burgemeester. Dit zal gebeuren in een buitengewone raadsvergadering op vrijdagmiddag 27 mei 2016. De Commissaris van de Koning neemt dan de eed/belofte af bij de nieuwe burgemeester.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-