Westelijke rondweg Nunspeet niet haalbaar

Een westelijke rondweg om Nunspeet lijkt niet haalbaar. Alhoewel de aanleg hiervan gunstige effecten zou hebben op de verkeersafwikkeling op en rond het Stationsplein blijkt de realisatie van een westelijke rondweg zeer moeizaam en kostbaar. Met name de doorsnijding van het Natu-ra2000 gebied lijkt voor alle onderzochte varianten een te groot obstakel vanwege de nadelige effecten op de natuurwetgeving.

Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen af te zien van de aanleg van de westelij-ke rondweg. Wanneer de raad hiermee instemt is de volgende stap dat er onderzoek gedaan wordt naar duurzame en toekomstbestendige maatregelen om de verkeers-, verblijfs- en ruimtelij-ke kwaliteit van de stationsomgeving te verbeteren.

Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom is blij dat er nu duidelijkheid is over de haalbaar-heid van de westelijke rondweg: “Het geeft ruimte om met de ontwikkeling van de stationsomge-ving nu stappen te zetten voor een goede veilige verkeersafwikkeling zonder rekening te hoeven houden met mogelijke toekomstige effecten van een westelijke rondweg. En dat zorgt voor minder vertraging in het proces om te komen tot een optimale verkeerssituatie bij de entree van Nun-speet” aldus de wethouder.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-