Oud en nieuw – Spelregels Nunspeet

De gemeente zet zich ook dit jaar in voor een veilig en gezellig verloop van oud en nieuw. Daarom zijn spelregels opgesteld om overlast en schade voor en tijdens de jaarwisseling zo veel mogelijk te voorkomen.

De jaarwisseling moet voor iedereen een leuk moment zijn. Zo worden maatregelen genomen om het schadebedrag omlaag te krijgen, worden inwoners erop aangesproken om zelf de rommel op te ruimen, is het gebruik van vuurkorven en oliedrums op de openbare weg niet toegestaan en zijn er met de diverse organisatoren van vreugdevuren en activiteiten goede afspraken gemaakt. Wat niet te voorkomen is, is het feit dat vandalen soms verkeersborden, prullenbakken of ander straatmeubilair opblazen. De politie houdt hier scherp toezicht op. Mocht u deze vandalen bezig zien dan kunt u de politie bellen op 0900 88 44.

Ook gaat de gemeente samen met de politie optreden bij het stoken van vuren op de openbare weg en het plegen van vandalisme tijdens de jaarwisseling. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker(s).

SPELREGELS

Vuurwerk

Afsteken mag op 31 december 2016 van 18.00 uur tot 1 januari 2017 02.00 uur. Hierbij moet natuurlijk rekening worden gehouden met ouderen en onze huisdieren. Vuurwerk afsteken is verboden binnen een afstand van 200 meter van bejaardentehuizen/verzorgingstehuizen en van gebouwen waarin openbare godsdienstuitoefeningen op dat moment plaatsvinden.

En: het opruimen van het vuurwerkafval ging de afgelopen jaren prima! Daarom vragen wij ook nu weer of iedereen zijn/haar eigen vuurwerkrommel opruimt na afloop. Dit scheelt de gemeenschap veel kosten.

Vreugdevuur/Stooktijden

Op drie locaties in de gemeente staan containers die gebruikt mogen worden voor het stoken van vuur. Hiervoor zijn organisatorenaanwezig die toezicht houden op een goed verloop van de vreugdevuren en zelf zorg dragen voor aanvoer van het schone hout.
Nadrukkelijk wordt de oproep gedaan aan alle inwoners om geen brandbaar materiaal en/of overtollig afval aan te voeren. Bij constatering wordt verbaliserend opgetreden.

De locaties zijn:

* Locatie Vreeweg Nunspeet, op 30 en 31 december 2016 van 10:00 tot 22:00 uur;

* Locatie Klarenweg Hulshorst, op 30 en 31 december 2016 van 10:00 tot 22:00 uur;

* Locatie Speelweide, Uddelerweg in Elspeet, op 30 en 31 december 2016 van 10:00 tot 22:00 uur;

Verder is toestemming verleend om op 1 januari 2017 op de Brink in Elspeet vuur te stoken in drie oliedrums/vuurkorven tot 04:00 uur.

In de containers mogen of mag alleen onbewerkte pallets/schoon hout worden verbrand..

Vreugdevuren en/of open vuren op andere locaties zijn niet toegestaan.

Carbidschieten

Carbidschieten mag alleen in melkbussen tot 30 liter, buiten de bebouwde kom en met nadrukkelijke toestemming van de grondeigenaar waar het carbidschieten zich afspeelt op 31 december 2016 (10.00 uur) tot en met 1 januari 2017 (02.00 uur). Het gebruik van een metalen deksel op de melkbus is niet toegestaan.

Verder is het niet toegestaan carbid te schieten op locatie binnen een afstand van ten minste:

• 200 meter van bejaardentehuizen/verzorgingstehuizen en van gebouwen waarin op dat moment openbare godsdienstuitoefeningen plaatsvinden;

• 75 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden.

Daarnaast is het melkbusschieten toegestaan op de aangewezen vreugdevuurlocaties en op 1 januari 2017 op de Brink in Elspeet tot 03.00 uur.

Vuurkorven en oliedrums

De afgelopen jaren is het gebruik van vuurkorven en/of oliedrums toegenomen. Vuurkorven zijn alleen toegestaan op eigen terrein, maar niet op de openbare weg en/of op openbaar groen.

  • Plaats de oliedrum of vuurkorf op een platte ondergrond met onderliggende stelplaten en/of berg zand.
  • Stook de oliedrum of vuurkorf niet te hoog op en zorg dat het schone hout niet eruit valt.
  • Zorg altijd voor een toezichthouder bij de oliedrum of vuurkorf zodat (kleine) kinderen zich niet kunnen branden.
  • Verbrand alleen onbehandeld hout en snoeihout.
  • Gooi nooit vuurwerk of andere resten in het vuur.
  • Zorg dat er een brandblusser of bluswater aanwezig is.
  • Pas op met licht ontvlambare synthetische kleding.
  • Blus het vuur na afloop af met water en dek het af met zand.

Registratie van klachten

Om goed inzichtelijk te krijgen hoeveel klachten binnenkomen bij de gemeente over de jaarwisseling kunnen inwoners van Nunspeet vanaf 27 december 2016  hun klachten indienen via het digitale klachtenformulier op www.nunspeet.nl .

Let wel dat hierbij van belang is dat er geen directe opvolging van de klacht zal plaatsvinden.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-