Raad van State vernietigt Nbw vergunning voor de aanleg van de oostelijke rondweg Nunspeet

Vanochtend heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het ingestelde beroep tegen de door de provincie Gelderland verleende vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor de rondweg gegrond verklaard. In een recente uitspraak van de Afdeling bleef de omgevingsvergunning voor de aanleg van de rondweg wel in stand.

Het gemeentebestuur beraadt zich op de ontstane situatie. Verantwoordelijk wethouder van der Maas is erg teleurgesteld. “Na jaren van voorbereiding, overleg, zorgvuldige afwegingen en ruime mitigerende/compenserende maatregelen voor de natuur had het gemeentebestuur dit niet verwacht. We respecteren de afwegingen van ons hoogste rechtsorgaan. Tegelijkertijd spreken wij over een tracé dat grotendeels is gesitueerd langs de voormalige vuilstort en langs het spoor. Wij zijn voor “natuurbescherming”, maar een leefbaar Oenenburg en een gezonde economische ontwikkeling vinden wij zeker ook belangrijk”, aldus de wethouder.

Vanuit economisch perspectief is het een bittere pil omdat het project als geheel vertraging oploopt. Meerdere bedrijven hebben belangstelling voor een kavel op het bedrijventerrein en hiervoor is ook een bestemmingsplan voorhanden. “We gaan ons beraden op de uitspraak”, zegt burgemeester van Hemmen, “en we geven de moed niet op. Al duurt de uitvoering langer dan we graag zouden willen; de laatste loodjes wegen het zwaarst.”

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-