SGP fractie Nunspeet bezoekt Het Venster

De SGP fractie heeft deze week een bezoek gebracht aan Het Venster. Het Venster is een protestants-christelijke welzijnsorganisatie voor mensen die hulp nodig hebben in de thuissituatie. De SGP fractie sprak met directie en medewerkers van de organisatie.

Raadslid Harm Jan Polinder: “De laatste jaren is er veel op Het Venster afgekomen. Het Venster is een belangrijke factor in het welzijnswerk in Nunspeet en daarmee voor ons een belangrijke gesprekspartner. De afgelopen jaren is er na de veranderingen in de zorg veel op het Venster afgekomen. Het Venster gaat hier goed mee om.”

Tijdens het gesprek ging het onder andere over mantelzorg. “De positie van mantelzorgers wordt steeds belangrijker, er wordt immers steeds meer een beroep gedaan op burgers in plaats van professionele zorg en de overheid. Om mantelzorg te stimuleren en te bevorderen biedt Het Venster ondersteuning.” John Hoving van het Venster merkte tijdens het gesprek op dat mantelzorgers niet altijd in beeld zijn. “Met name de rol van jonge mantelzorgers wordt onderschat. We bieden ze ondersteuning, maar ze zijn niet altijd bij ons in beeld. Net als veel ouderen die zorg mijden of zorg missen, terwijl ze wel zorg nodig hebben. In al die gevallen hebben we echt de lokale samenleving van Nunspeet nodig.”

De SGP fractie heeft huiswerk meegekregen. Harm Jan Polinder: “Het is onze taak om te zorgen dat burgers toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben. Die zorg moet dicht bij burgers staan, niet te bureaucratisch zijn. En dat gevaar zit er wel in. We produceren heel veel papier in het gemeentehuis, dat is belangrijk werk. Maar het gebeurd uiteindelijk buiten het gemeentehuis. Aan de keukentafel, in de zorginstelling en bij Het Venster. We moeten zorgen dat daar de drempel zo laag mogelijk is om zorg aan te vragen. Daar zetten wij ons al SGP graag voor in. We zijn trots op het werk wat Het Venster doet, mede dankzij al die vrijwilligers die onze ouderen veel mooie momenten bezorgen.”

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-