Vergunning Natuurbeschermingswet Oostelijke rondweg en be-drijventerrein De Kolk Nunspeet onherroepelijk

Na het ontvangen van de benodigde Vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is de ge-meente Nunspeet onlangs gestart met de aanleg van de oostelijke rondweg. Tegen de verleende vergun-ning zijn drie beroepsschriften ingediend. Met de indieners hiervan is de gemeente in gesprek gegaan.

Door het nemen van extra afschermende maatregelen bij de rondweg ter hoogte van het park De Witte Wieven is zodanig tegemoetgekomen aan de bezwaren van hen dat alle drie de indieners de beroeps-schriften hebben ingetrokken. Hiermee is de NB-vergunning onherroepelijk geworden.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-