SGP stelt vragen over paardenmest in Nunspeet

De SGP fractie in de gemeenteraad van Nunspeet heeft in het vragenhalfuurtje tijdens de raadsvergadering vragen gesteld over de overlast die inwoners ervaren van paardenmest in Nunspeet.

De vragen werden gesteld door SGP raadslid Lambert van de Weerd: “Ons bereiken regelmatig signalen dat mensen overlast ervaren binnen de bebouwde kom, die overlast is grotendeels afkomstig van paarden die gebruikt worden door de bereden politie. We zijn als fractie bij de bereden politie op werkbezoek geweest, die hebben aangegeven de signalen te herkennen en op zoek te willen naar een oplossing.“

Toenmalig wethouder Leusink heeft zich hard gemaakt voor het behoud van de bereden politie binnen onze gemeente. “De fractieleden die al wat langer actief zijn binnen onze fractie konden zich herinneren dat toentertijd is afgesproken dat de gemeente de paardenmest zou opruimen. Op dit moment is dat echter niet het geval, vandaar dat we de wethouder hebben gevraagd of de gemeente hier een rol in kan spelen.”

Wat de SGP betreft gaat het college met de bereden politie om tafel. “Sowieso is het een prachtig complex en zijn het gepassioneerde mensen, een bezoek is aan te bevelen. Daarnaast willen ze ook zelf graag meedenken over een oplossing. Ook hebben ze aangegeven de inwoners van Nunspeet die aan routes wonen waar dit veel speelt uit te willen nodigen voor een bijeenkomst. Daarin kunnen ze wat van hun werk laten zien en uitleggen waarom er veel binnen de bebouwde kom met paarden wordt geoefend.”

Tijdens het vragenhalfuurtje heeft wethouder Storteboom namens het college aangegeven de problematiek te herkennen en benadrukte dat afspraken uit het verleden nog steeds gelden. “Het is inderdaad zo dat in het verleden is afgesproken dat de gemeente de paardenmest opruimt. We gaan in gesprek met de bereden politie en we gaan bekijken hoe we duidelijk kunnen communiceren dat onze inwoners bij ons als gemeente kunnen aankloppen als zij deze overlast ervaren. Er is een nummer van de gemeente waar overlast gemeld kan worden, daar kan dus ook melding gemaakt worden van overlast door paardenmest (0341-259444). Zodat er snel iemand van de gemeente ter plaatse is om het op te ruimen.” Het nummer waar overlast gemeld kan worden is: 0341-259444.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

0341-770181

-advertentie-
×

Hallo!

Heb je een vraag, of wil je gewoon een gezellig gesprek?  Klik op mijn naam.. :-)

×