VVD Nunspeet: Is er sprake van ‘politiek onvermogen’ rondom het Stationsplein in Nunspeet?

De afgelopen periode is er al heel wat gesproken over het Stationsplein. Met name de oversteek van de VVV naar het station is al jaren een discussiepunt in Nunspeet.

Eerst moesten automobilisten op die plek voorrang verlenen aan voetgangers en fietsers die in twee richtingen oversteken en nu sinds een paar maanden hebben automobilisten weer voorrang. Dat leidt regelmatig tot (bijna) ongelukken. Als lapmiddel zijn er in het verleden hekjes geplaatst die de oversteek beter zichtbaar moesten maken. Deze maatregel was niet effectief en daarom is de voorrangssituatie wederom gewijzigd. De wijziging van de voorrangssituatie heeft echter wel bijgedragen aan de veiligheid, maar deze is nog niet optimaal te noemen. De VVD Nunspeet is klaar met deze ‘lapmiddelpraktijken’ en zij roept andere politieke partijen op om gezamenlijk door te pakken.

De plaatselijke bestuursleden en fractieleden hebben afgelopen week een bijeenkomst belegd met een verkeersdeskundige die landelijk adviezen geeft over dergelijke situaties aan gemeenten. Het is bekend dat er verschillende plannen van aanpak in 2009 zijn gepresenteerd aan het college van B&W. Deze zijn ook weer in een lade belandt zoals zo vele, vaak duur betaalde plannen. Besluitvorming laat op zich wachten wat voor de lokale VVD’ers een doorn in het oog is.

De aanpak van het stationsplein heeft duidelijk geen prioriteit bij de collegepartijen van de Gemeente Nunspeet. Daarom werkt de VVD aan een uitgewerkt plan en dat zal zo snel mogelijk worden gepresenteerd aan de collegeleden en aan de inwoners van de gemeente Nunspeet. Grondige aanpak van het stationsplein is essentieel en daartoe dienen zo snel mogelijk besluiten te worden genomen. Geen getreuzel en prijsvragen uitschrijven maar doorpakken!

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-