Drukkerij Wedding Harderwijk ondertekent nieuwe duurzaamheidsverklaring

In 2016 is de grafische duurzaamheidskring Midden Nederland van start gegaan met de publicatie van een vernieuwde intentieverklaring. De leden beloven zich in te spannen voor een duurzamere bedrijfsvoering. Drukkerij Wedding en 12 andere bedrijven, Stichting Stimular en het KVGO hebben deze belofte met onze handtekening bekrachtigd.

De Grafische duurzaamheidskring Midden Nederland is ontstaan uit 2 grafische duurzaamheidskringen in het Midden en Westen van Nederland. In dit bredere verband kunnen de bedrijven nog meer van elkaar leren waardoor een verdere versnelling van duurzaam ondernemen mogelijk is bij de deelnemende bedrijven.

De Grafische duurzaamheidskring Midden Nederland wordt begeleid door de Stichting Stimular en de branchevereniging KVGO en komt meerdere malen per jaar bijeen. De afgelopen jaren hebben de deelnemende bedrijven al diverse maatregelen genomen op het gebied van energiebesparing, procesoptimalisering en afvalvermindering. De bedrijven werken gezamenlijk met behulp van onder andere de Milieubarometer en richtlijnen zoals de ISO 26000 aan het succesvol implementeren van MVO. Ze kiezen voor een praktische invulling van ‘duurzaam ondernemen’ en gaan concreet aan de slag met innovatieve maatregelen. Tevens staat het motiveren van medewerkers en het communiceren van MVO centraal.

In de intentieverklaring, beloven de bedrijven onder andere zich in te spannen om de externe effecten die de eigen bedrijfsvoering met zich meebrengt, zoveel mogelijk te beperken en te streven naar duurzaam ondernemerschap.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-